İş sağlığı ve güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki prensiplerimiz aşağıda belirtilmiştir.

kare Risk analizi hazırlayıp iş kazalarını önlemek ve işçiyi bilgilendirmek,

kare İş sahamız içerisinde yer alan tüm şahısların sağlığını ve güvenliğini korumak,

kare Çalışanlarımızı ve Misafirlerimizi iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek için eğitim ve alt yapı desteği sağlamak,

kare Uymak zorunda olduğumuz kanunları ve mevzuatları uygulamak,

kare Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesinin taahhüdünü vermek,

kare Sürekli gelişmeyi sağlamak,

kare Yürütmekte olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği sisteminin performansını sürekli iyileştirerek sektörümüzde öncü kuruluş olmaktır.

İş sağlığı ve güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı mezunları işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alarak, iş ve işçi güvenliğini koruyacak düzeyde bilgi ve yeterliliğe sahip olacaklardır. Bunun yanında program mezunları şu konular hakkında yeterlilik kazanacaklardır:

 • İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma
 • İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma
 • İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma
 • İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma
 • İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma
 • Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma
 • İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma
 • İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma
 • İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme
 • Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapma
 • İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme
 • Bir kurumda iş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama
 • Yapılan işe uygun olarak İş Güvenliği ekipmanlarının kullanımı hakkında çalışanları bilgilendirmektir.